جمعه ۲۲ خرداد ۸۸

امیدوارم که وقتی فردا می رسم بابل جشن پیروزی میرحسینو تو خیابونا ببینم
واقعا نمی دونم اگه احمدی نژاد رییس جمهور بشه به چه امیدی می خوام این ۴ سالو بگذرونم

به امید پیروزی میر

صبح روز بعد…!
نتايج شمارش ٣٠ ميليون راى: احمدى نژاد ٦٥ درصد ميرحسين ٣٢ درصد!
جالب اينجاست كه جمع آراى نامزد ها مساوى آراى شمرده شدست! يعنى راى سفيد و باطله وجود نداشته!(تا ساعت ۳یا ۴ صبح این طوری بود!)
خودتونيد…
جالب اينجاست كه نامزد ها و رسانه هاى چپى انگار هنوز تو شوكن و هيچ صدايى ازشون در نمياد
اميدوارم كه اين بار به خاطر مصلحت نظام سكوت نكنن و كوتاه نيان