توی نت مشغول گوگلینگ در مورد عقاید نئوکانتی بودم که چیز به درد بخوری گیرم نیومد ولی جاش به این مطلب جالب برخوردم:

قوانین عاشقانه ی مورفی :

– همه خوب ها تصاحب شده اند ، اگر تصاحب نشده باشند حتما دلیلی دارد !
– هر چه شخص مذکور بهتر و مناسب تر باشد، فاصله اش از تو بیشتر است!
– شعور ضربدر زیبایی ضربدر در دسترس بودن مساوی عددی ثابت است. ( که این عدد همیشه صفر است!)
– میزان عشق دیگران نسبت به تو نسبت عکس دارد با میزان علاقه تو به آنها!(این یکی رو خیلی قبول دارم..!)
– چیزهایی که یک زن را بیش از هر چیز به مردی جذب می کند همان هایی اند که چند سال بعد بیشترین تنفر را از آنها خواهد داشت.

قوانین مورفی و قوانین استنباط شده از آن :

– وقتی در ترافیک گیر کرده ای لاینی که تو در آن هستی دیرتر راه می افتد
– هر کاری دو برابر آنچه باید وقت می برد… مگر اینکه آن کار ساده به نظر برسد که در آن صورت سه برابر وقت می گیرد
– هر چیزی که بتواند خراب شود خراب می شود آن هم در بدترین زمان ممکن
– اگر چیزی را مقاوم در برابر حماقت احمق ها بسازی احمق باهوش تری پیدا می شود و کارت را خراب می کند
– در صورتی که شانس انجام درست یک کار پنجاه پنجاه باشد احتمال غلط انجام دادن آن نود درصد است.
– وسایل نقلیه اعم از اتوبوس، قطار، هواپیما و… همیشه دیرتر از موعد حرکت می کنند مگر آن که شما دیر برسید… در این صورت درست سر وقت رفته اند!
– اگر به نظر می رسد همه چیزها خوب پیش می روند حتما چیزی را از قلم انداخته ای !
– احتمال بد پیش رفتن کارها نسبت مستقیم با اهمیت آنها دارد!
– اشیای قیمتی اگر سقوط کنند به مکان های غیرقابل دسترس مثل کانال آب یا دستگاه زباله خرد کن (آن هم در حالی که روشن است) می افتند!
– 80% امتحانات پایان ترم براساس کلاسی است که در آن غایب بوده ای!
– وقتی قبل از امتحانات نکات را مرور می کنی مهمترین شان ناخوانا ترینشان است!

منبع
http://www.seemorgh.com

en.wikiquote.org/wiki/Murphy’s_law