وقتی که یه ترک موسقی عوض میشه یا شبکه وصل میشه یا صدا رو کم و زیاد میکنی این notify-osd واقعا رو اعصابه.. تا دو ساعت اونجا میمونه و هر چه کی زیرش هست رو مخفی میکنه…بالاخره دیروز تصمیم گرفتم یه فکری به حال این مشکل بکنم…رفتم سراغ گوگل یه چندتا کلیدواژه مرتبط با این مشکل مزخرف نوشتم و بالاخره راه حل مشکل رو پیدا کردم…راه حل به این ترتیبه که باید یه بسته موجود در launchpad رو نصب کرد تا این زمان رو از ۱۰ ثانیه به ۳ ثانیه کاهش بده…

sudo add-apt-repository ppa:silverwave/apps-0 sudo apt-get update sudo apt-get install notify-osd

البته واسه من که فقط موقع تغییر صدا این تغییر رخ داده و واسه عوض شدن ترک موسیقی فرقی نکرده!! ولی باز جای شکرش باقیه